حضور وزیر بهداشت در جمع عزداران حسینی سازمان نظام پزشکی