الجزیره: وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عربی در لوزان دیدار می‌کنند