توافق ارتش سوریه و مخالفان مسلح در مناطق دیگری در حومه دمشق