بزرگداشت عاشورا در دو شهرک نبل و الزهرا در حلب+ تصاویر