دست کم 44 کشته و زخمی در حمله به مسجدی در استان بلخ افغانستان