جدول/ خرید مسکن در خیابان شریعتی چقدر تمام می‌شود؟