دست کم 36 کشته و زخمی در حمله به مسجدی در استان بلخ افغانستان