دیدار سران هند و روسیه/ قرارداد تولید مشترک بالگرد و هواپیما