روحانی ابراز امیدواری کرد که ملت های مسلمان از شر تروریست ها رهایی یابند