ستاد انتخاباتی کلینتون: وب سایت ویکی لیکس، دستگاه تبلیغاتی روسیه است