پس از شکست برابر ایران/کره ای ها خواستار استعفای «اشتلیکه» شدند