رییس جمهوری: امیدوارم در این ایام مردم یمن، سوریه و عراق از شر متجاوزان و تروریست ها رها شوند