حمله ترامپ به منتقدانش از حزب جمهوری‌خواه: چقدر خوب که غل و زنجیر از من برداشته شده