سفر ناوگروه چهل‌وسوم به آفریقای جنوبی/اجرای 25 رزمایش نیروی دریایی