مسکو: اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس به دلیل وحشت از روسیه است