فناوری پس از 15 سال تلاش دانشمندان به خدمت علم سلول‌های بنیادی می‌آید