اضافه بار عجیب، راننده متخلف را راهی بازداشتگاه کرد +تصاویر