برخی اقدامات داعش عینا مشابه رفتارهای عربستان است/جزوات داعش برآمده از وهابیت است