کاهش ۳۳ درصدی پیش بینی سامسونگ از سود عملیاتی سه ماهه سوم 2016