دیدار و رایزنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همتای خود از تیمور شرقی در بالی