سامسونگ برای باز پس گیری نوت ۷ جعبه ضد حریق ارسال می کند