مراسم پرشور عاشورای حسینی در سفارت کشورمان در کویت برگزار شد