رزمایش مشترک نیروی زمینی عربستان و فرانسه در شمال این کشور