ثبت ۳.۷ میلیون معامله خرید، فروش و اجاره مسکونی و غیر مسکونی در کشور