انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا بالا رفت/ قیمت طلا کاهش یافت