تماشاگران زن ورزشگاه آزادی در دیدار ایران و کره+ عکس