صاحبان گجت هایی به جز پیکسل هم می توانند از مزایای Google Assistant بهره مند شوند