اردوغان: وعده کلینتون برای تسلیح کردها مایه تأسف است