عکس هوایی از شهر ری/لاله زار تهران در 1314/انزو فراری در اولین ماشینی که خودش تولید کرده بود