عزاداران حسینی در دارالعباده یزد نمازظهر عاشورا را به جماعت اقامه کردند