عزت دنیا و و سعادت آخرت در گرو دنباله‌روی از راه و فرهنگ امام حسین(ع) است