کشته شدن دست کم 12 تن در درگیری میان مسلمانان و ارتش میانمار