ابراز تاسف وزیر خارجه فرانسه نسبت به لغو سفر پوتین به این کشور