واکنش مسئول مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان به افزایش دمای دوحه