اتفاقی عجیب در پرواز آنتالیا_ مسکو همه مسافران را شوکه کرد