واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری به جنایت سعودی و نامه این رژیم به شورای امنیت