مسکو:اظهارات وزیر خارجه انگلیس، تهدیدآمیز و خجالت آور است