ابراز امیدواری رئیس جمهور برای نجات مردم یمن، سوریه و عراق