نیویورک تایمز: کودکان یمنی هر روز با ترسِ از بمباران از خواب بیدار می‌شوند