حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری دفتر آیت الله نوری همدانی