حضور رئیس مجلس در مراسم عزاداری دفتر مقام معظم رهبری در قم