لغو سفر پوتین به فرانسه ؛ سرخط روزنامه های اسپانیا/ 21مهر