انتقاد شدید اوباما از جمهوری‌خواهانی که کماکان از ترامپ حمایت می‌کنند