تصویب تمدید حالت اضطراری در پارلمان ترکیه؛ سرخط روزنامه های صربستان/21 مهر