تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر جدی گرفته شود/خبری از وبا در کشور نیست