تهران در سوگ بزرگ‌ پرچمدار آزادگان جهان؛یکپارچه غرق در عزا و ماتم