واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به نامه تاسف رژیم سعودی به شورای امنیت