واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به جنایت سعودی و نامه تاسف این رژیم به شورای امنیت