اوباما: ترامپ حتی صلاحیت کار در یک فروشگاه زنجیره‌ای را ندارد