«هیلاری کلینتون» به حمایت عربستان و قطر از داعش اعتراف کرد